DTZ udlejer halvdelen af DSV’s tidligere domicil

19/08-2014

INDUSTRI & LOGISTIK: På vegne af det svenske ejendomsselskab Tribona har DTZ Egeskov & Lindquist A/S udlejet godt halvdelen af DSV’s tidligere domicil på Kornmarksvej i Brøndby.

PLH arkitekter bygger nyt domicil til DSV på Jasonsminde i Hedehusene, hvor DSV efter planen flytter ind d. 1. oktober i år, hvormed logistikvirksomhedens tidligere domicil på Kornmarksvej 1 i Brøndby frigøres. Ejendomsrådgiver DTZ har netop udlejet 28.500 m² på en 5-årig lejekontrakt til en større virksomhed i vækst. Lejemålet træder således i kraft ved årsskiftet 2015 og løber frem til 2020. En række betingelser skal dog være opfyldt, før kontrakten er endeligt godkendt. Lejeværdien beløber sig for perioden til en værdi af 48 mio. kr.

 

Ejendomsselskabet Tribona er grundlagt i 2006 som Northern Logistic Property (NLP) og specialiserer sig i moderne og strategisk placerede logistikejendomme i Sverige og Danmark. De ejer, forvalter og udvikler ejendommene, således at lejerne kan drive effektiv lager-og logistikvirksomhed i dem. Porteføljen består af 22 ejendomme, 21 i Sverige og en i Danmark, med et samlet udlejningsareal areal på cirka 734,000 m². Tribona købte ejendommen i 2007 og har ambitioner om yderligere opkøb af logistik- og lagerejendomme i Danmark i de kommende år.

 

”Det er glædeligt, at vi før DSV forlader lokalerne den 1.oktober gennem DTZ har lejet mere end halvdelen ud. Jeg er optimistisk om, at DTZ også vil være i stand til at udfylde den resterende plads i bygningen i den nærmeste fremtid”, siger Tribonas CEO Per Johansson.

 

Ejendommen frembyder efter udlejningen ca. 19.000 m² højloftede lagerhaller og terminalområder med et imponerende antal porte, samt et indbydende kontormiljø, der modsvarer de krav, en moderne virksomhed stiller, både med hensyn til indretning, arbejdsmiljø og effektivitet.

 

For yderligere information:
Tom Nedergaard, associeret partner
E-mail: tom.nedergaard@dtz.dk
Direkte telefon: 52 71 71 31