Nyt prisindeks fra DTZ indikerer stagnation i ejendomsværdierne

28/07-2014

RESEARCH: DTZ har lanceret et europæisk transaktionsbaseret indeks (TBI). Indekset viser faldende priser i løbet af Q4 2013 og Q1 2014, hvilket indikerer en stagnation efter de seneste to års fremgang. TBI kan være en ledende indikator i forhold til vurderingsbaserede indekser, på trods af større volatilitet.

DTZ har lanceret ’European Transaction Based Index’ (TBI). Indekset kortlægger ændringer i priser baseret på salg af identiske erhvervsejendomme i hele Europa ved hjælp af DTZ’s omfattende data om europæiske investeringstransaktioner siden 1997 . Analysearbejdet dækker i alt over 2.600 parrede salg i hele Europa.

 

Prisstigningerne aftager i tempo
Hans Vrensen, Global Head of Research hos DTZ, siger: "Over de seneste to kvartaler viserer vores nye europæiske indeks, at prisstigningerne har aftaget i tempo på årsbasis fra 8% i 4. kvartal 2013 til 6% i 1. kvartal 2014. Denne tilbagegang i det samlede prismæssige opsving er udløst af en højere andel af salg af aktiver på sekundære og tertiære beliggenheder samt en højere andel af salg i Frankrig og Holland. I disse to lande er der registreret et større fald i priserne siden tidligere salg, når der sammenlignes med de to foregående kvartaler."

 

I de sidste to kvartaler er andelen af transaktioner, hvor værdierne falder siden deres seneste salg, steget til 48% i forhold til 44% i de to foregående kvartaler. Ejendomsværdierne i de centrale europæiske byer Berlin, Frankfurt, München og Paris faldt til kun 26% i de seneste to kvartaler, sammenlignet med 36% i de to foregående kvartaler.

 

I takt med, at optimismen i markedet fortsat stiger, er vi vidne til, at låneporteføljer, som blev erhvervet for 2-4 år siden af nødlidende sælgere, nu bliver gensolgt til betydeligt højere kurser, end de blev erhvervet til. Dette er hjulpet på vej af europæiske banker, som efterhånden har gennemført deres konsolidering og nu igen kigger fremad.

 

Priserne stiger fortsat i Storbritannien
Nigel Almond, Head of Strategy Research hos DTZ, tilføjer: "I modsætning til afmatningen i Europa, stiger indekset for alle ejendomstyper i Storbritannien. Her er registreret en prisstigning på 12% år-til-år i 1. kvartal 2014. Dette er en positiv udvikling i forhold til nulvæksten i samme periode sidste år. Faktisk afspejler væksten i det britiske indeks tre kvartaler med kontinuerlige prisstigninger uden for det centrale London i takt med, at troen på økonomien og markedet udvides til også at inkludere de regionale britiske markeder."

 

Veldokumenteret research
Den metode, der anvendes til at konstruere indekset er baseret på et eksisterende amerikansk transaktionsbaseret indeks og understøttes af veldokumenteret akademisk forskning fra MIT. Metoden bruger parrede salg af eksisterende ejendomme og skaber den bedst tilpassede linje omkring disse ved hjælp af avancerede matematiske teknikker. Databasen, som benyttes til at identificere de parrede salgstransaktioner, har DTZ opbygget i årenes løb, i tæt samarbejde med kolleger i hele Europa. Talrige filtre er anvendt på de oprindelige data med henblik på at sikre, at de parrede salg anvendt til at konstruere indekset ikke omfatter renoverede eller udvidede ejendomme.

 

DTZ’s research viser, at indekser, som er baseret på faktiske transaktioner udgør en pålidelig og retvisende indikator for markedsudviklingen, ligesom det er tilfældet med andre aktivklasser, såsom aktier og obligationer. TBI giver et nyttigt alternativ til de traditionelle vurderingsbaserede indekser, som er tilgængelige og tilbyder en bredere anvendelse i porteføljebenchmarking og -analyse.

 

Direktør og seniorpartner hos DTZ i Danmark glæder sig over det nye indeks og siger: ”Tallene for Danmark er beskedne på dette tidspunkt, men om nogle kvartaler vil vi for alvor kunne kortlægge udviklingen på det danske marked også. Vi har jo længe kunne trække tal fra private ejendomshandler på forskellige boligportaler og dette er et skridt i retning af at kunne gøre noget tilsvarende på markedet for investeringsejendomme. TBI vil på sigt kunne bidrage til at skabe den gennemsigtighed på det danske marked, som vi ser i eksempelvis Sverige og som jeg er overbevist om kan være med til at tiltrække flere internationale investorer til det danske marked.”

 

Hans Vrensen konkluderer: "Vi er meget tilfredse med at kunne lancere dette nye transaktionsbaserede indeks, som bidrager til anerkendelsen af erhvervsejendomme som en gennemskuelig aktivklasse af en bredere vifte af investorer. Dette vil samtidig give eksisterende investorer øget likviditet og et alternativ til de eksisterende benchmarks. At vores historiske database over investeringstransaktioner nu har givet os mulighed for at skabe dette indeks er et bevis på DTZ’s årelange dedikation til ejendomsresearch. Lejerne vil ligeledes kunne drage fordel af en bredere kreds af potentielle investorer, når de overvejer, hvorvidt køb eller leje er det mest optimale valg for dem."

 

Læs Transaction Based Index - Q1 2014

Se webcast om Transaction Based Index

 

For yderligere information:
Henrik Lyngskjold, direktør
E-mail: henrik.lyngskjold@dtz.dk
Direkte telefon: 26 12 13 90