DTZ sælger erhvervsejendom i Rødovre på kun tre måneder

17/12-2014

INVESTERINGSEJENDOMME: På vegne af et konkursbo har DTZ Egeskov & Lindquist A/S solgt en nyrenoveret kontorejendom med tilhørende lagerbygninger.

DTZ blev i forlængelse af ejers konkurs af en kurator anmodet om at hjælpe med afdisponering af ejendommen Egegårdsvej 24A centralt i Rødovre. Ejendommen omfatter en kontorejendom, som er renoveret i 2008, samt et par mindre lagerbygninger, beliggende på en 4.500 m² stor grund. Planforholdene gav endvidere mulighed for udvikling og opførelse af boliger.

 

DTZ klarlagde mulighederne og fastlagde på den baggrund en salgsstrategi som kurator tiltrådte. DTZ udarbejdede herefter salgsmateriale der beskrev ejendommen og ikke mindst dens muligheder, herunder muligheden for opførelse af boliger. Foruden præsentation til tidligere interessenter, fremsøgte DTZ potentielle køberemner, ligesom ejendommen blev præsenteret for investorer og udviklere i kundedatabasen.
For at sikre bedst mulig afdækning af markedet blev ejendommen ligeledes annonceret intensivt i en koncentreret periode.

 

Der fremkom derved flere tilbud fra interesserede købere og interessen for ejendommen omfattede såvel boligudvikling som genbrug af de eksisterende bygninger.

 

Ejendommen endte med at blive købt af en nærliggende familievirksomhed, som dels ønsker at anvende de eksisterende bygninger, samt udvide ved opførelse af nye erhvervsbygninger.

 

Salget understøtter at det igen er muligt at afhænde tomme erhvervsejendomme til samme anvendelse uden at de nødvendigvis bliver omdannet til boligformål.

 

For yderligere information:
Brian Tretow-Loof, associeret partner
E-mail: brian.loof@dtz.dk
Direkte telefon: 40 20 78 70