Kontorhoteller vil transformere kontormarkedet over de næste ti år

18/11-2014

RESEARCH: Ifølge ny rapport fra DTZ vil efterspørgslen efter kontorhoteller stige markant i Storbritannien i det kommende årti. Udviklingen er drevet af en stigning i enkelmandsfirmaer, mikrovirksomheder og et behov for fleksible arbejdspladser – tendenser, vi ligeledes oplever i Danmark.

Med den kraftige vækst i mikrovirksomheder og enkeltmandsfirmaer, kan efterspørgslen efter kontorhoteller over hele Storbritannien snart overstige 1,2 mio. m² og ventes at stige hurtigt i det næste årti. Det er budskabet i rapporten The Coworking Revolution, som DTZ for nylig har udgivet.

 

Fra niche til standard
Drevet af den teknologiske udvikling, væksten i online, teknologiske og kreative brancher, generationsskifte og en stigning i mikrovirksomheder og selvstændige er kontorhoteller flyttet fra nichemarked til et fuldt udbygget alternativ til det traditionelle kontor set-up.

 

Kontorhoteller er, kort sagt, når to eller flere personer arbejder i samme kontor, men ikke for det samme selskab. Baseret på et centralt sæt af værdier, såsom fællesskab, åbenhed, samarbejde og tilgængelighed giver kontorhoteller muligheder for det voksende antal uafhængige arbejdstagere, der ønsker at arbejde når, hvor og hvordan, de ønsker.

 

Med en selvstændig beskæftigelse, som ventes at stige med 15% i løbet af det næste årti og mikrovirksomheder, som nu udgør 96% af al britisk forretning, og ventes at vokse med yderligere 1,1 mio. nye mikrovirksomheder frem mod 2024, ventes efterspørgslen efter fleksible arbejdsmiljøer at stige eksplosivt.

 

Kontorhoteller blev oprindeligt udviklet som en løsning på problemet med kontorer til små virksomheder ude af stand eller uvillige til at forpligte sig til traditionelle lejebetingelser. De gør det muligt for virksomhederne at få adgang til fleksibel infrastruktur gennem medlemsskaber, hvilket letter behovet for et langsigtet engagement.

 

Samarbejde og økonomisk tilgængelighed som drivkræfter
Mikrovirksomhederne opfatter samarbejde som en stærk drivkraft for vækst, hvilket afspejles i udformningen af  kontorhotellerne. Mellem 10% og 20% af pladsen er generelt dedikeret til områder, hvor medarbejderne kan socialisere og samarbejde, stigende til 50% i nogle bygninger.

 

Kontorhotellerne er ofte er beliggende i yderområder, som er populære blandt de teknologiske og digitale brancher, hvilket gør modellem økonomisk tilgængelig for mindre lejere og giver en mindre prisspænd mellem undermarkederne end traditionelle kontorer. Forskellen mellem kontorhoteller i London City og London West End er eksempelvis kun £63 pr. medlem pr. måned.

 

Levende, fleksible arbejdspladser
Kontorhoteller er ligeledes ved at udvikle sig til en større tendens, som påvirker arbejdsmiljøer på tværs af firmaer i alle former og størrelser, i takt med, at  konkurrencen om arbejdskraft stiger, og store selskaber søger at tiltrække og fastholde unge talenter. Forventningerne blandt de yngre generationer adskiller sig fra deres ældre kolleger. Undersøgelser viser, at op mod 74% af den yngre generation ønsker fleksible arbejdstider og 88% foretrækker den samarbejdskultur, der findes i  fleksible arbejdsmiljøer. Som en reaktion på dette begynder mange virksomheder at indføre smartere, mere agile arbejdsformer og introducere aktivitetsbaserede kontordesigns.


"I takt med, at de traditionelle arbejdsformer blandt de større virksomheder ændres til at opfylde de skiftende krav i dagens arbejdsstyrke, vil det have en stor indvirkning på både placering og udformning af fremtidens efterspurgte arbejdspladser. Dette vil ligeledes påvirke, den type og beliggenhed, investorerne vælger," siger Head of Central London Agency hos DTZ, Richard Howard.

 

"Den nye generation af medarbejdere er på udkig efter levende arbejdspladser, der kombinerer kontorer, detailhandel, kunst, kultur og boligområder. Både udlejere og investorer erkender de muligheder, som dette giver, idet udlejerne åbner kontorhoteller i hele Storbritannien for at drage fordel af den nye trend og investorerne investerer i nye typer ejendomme på nye beliggenheder."

 

Fordele for udlejere og investorer
I en kommentar om fordelene for udlejere og investorer, siger Tony Ogden, som er Head of Central London Tenant Representation hos DTZ: ” Kontorhoteller er toneangivende for fremtidige ’kontorspots’. De er meget sensitive overfor deres mikro-beliggenhed, som generelt steder, som er ’in’ hos den yngre arbejdskraft. En beliggenhed, som fungerer for et kontorhoteller i dag, kan meget vel være en glimrende beliggenhed for mere traditionelle kontorer om et par år.”

 

”Der er ligeledes mere uhåndgribelige fordele: Når udlejere udlejer kontorer til kontorhotelsudbydere, associeres de med spændende nye entreprenører, uden at udsætte sig selv direkte for de risici, der er forbundet med mindre, eventuelt nystartede virksomheder.”

 

Læs The Coworking Revolution her.

 

For yderligere information kontakt:
Henrik Lyngskjold
Direktør, seniorpartner
26 12 13 90
henrik.lyngskjold@dtz.dk

 

DTZ  International kontakt
Sophy Moffat
Central London Research
+44 (0) 20 32 96 21 56
sophy.moffat@dtz.com