Socialstyrelsen får nyt kontor på Landemærket

30/09-2014

KONTORUDLEJNING: DTZ Egeskov & Lindquist A/S har udlejet 800 m² kontor på Landemærket 29 til Socialstyrelsen.

Grundet pladsmangel i lejemålet længere nede ad gaden, på Landemærket 9, har Socialstyrelsen nu lejet sig ind på 800 m² på 4. og 5. sal i Landemærket 29, hvor bl.a. mediebureauerne Advance og Bates også har kontor.

 

Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og det er styrelsens opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik, der medvirker til effektive sociale ydelser til gavn for borgerne.

 

Socialstyrelsen vil muligvis samle alle aktiviteter i ét lejemål på et senere tidspunkt, hvilket gav nogle udfordringer i forhandlingen af lejekontraktens vilkår. DTZ fandt og gennemførte dog en løsning, hvor begge parter ultimativt fik opfyldt deres krav.

 

DTZ gennemførte al forhandling om kontraktvilkår med Bygningsstyrelsen, som forhandler kontrakter på vegne af statens organer, og alle drøftelser omkring indretning o.lign. direkte med Socialstyrelsen i dialog med entreprenøren. Socialstyrelsen flyttede ind i det nye kontor hen over sommeren.

 

For yderligere information:
Rasmus Egeskov Davidsen, seniorrådgiver
E-mail: rasmus.egeskov@dtz.dk
Direkte telefon: 40 19 18 85