DTZ rådgiver PA Consulting

31/03-2015

OCCUPIER SERVICES: Den danske afdeling af PA Consulting Group flytter fra Tuborg Boulevard til Portland Towers i løbet af sommeren 2015. DTZ Egeskov & Lindquist A/S var lejerrådgiver for konsulentfirmaet.

To større udlejninger i Portland Towers betyder, at det bæredygtige kontorbyggeri er tæt på fuldt udlejet. Kun en enkelt etage er endnu ledig ud af byggeriets i alt 7 etager. NCC Property Development står bag Portland Towers, der har ATP Ejendomme, PFA Pension og PensionDanmark som investorer.

 

Den internationale konsulentvirksomhed PA Consulting, som leverer rådgivningsydelser inden for en lang række områder, er den ene af de seneste udlejninger i de tidligere siloer.

 

Den danske afdeling af konsulentvirksomheden oplevede efter 10 år i deres eksisterende lejemål, at dette ikke længere matchede deres ønsker til beliggenhed, størrelse, effektivitet og faciliteter. Derfor antog PA Consulting DTZ Occupier Services til at finde deres fremtidige lejemål. Da PA Consulting havde opsagt det eksisterende lejemål, var løsning af sagen desuden under tidspres.

 

På baggrund af DTZ’s erfaring fra lignende strategiske flytninger foretog DTZ sammen med PA Consulting en tilbundsgående kortlægning af virksomhedens behov I relation til nyt lejemål.

 

Herefter blev markedet afsøgt for lejemål, som matchede søgekriterierne. Efter besigtigelse af potentielle lejemål samt analyser af lejemålenes økonomiske, indretningsmæssige og juridiske forhold, faldt PA Consultings valg på Portland Towers i Nordhavn.

 

DTZ løste opgaven i samarbejde med hovedkontoret i London og det lokale projektteam inden for en særdeles stram tidsplan og optimerede lejevilkårene, så de matcher PA Consultings langsigtede strategi. PA Consulting får dermed et lejemål i en moderne flerbrugerejendom, som opfylder kravene til både indretning, effektivitet og et højt serviceniveau, ligesom den spektakulære ejendom giver PA Consulting optimal mulighed for at brande virksomheden.

 

For yderligere information:
Marie Helms, associeret partner
marie.helms@dtz.dk │ 23 66 25 00